header-banner

Как CPAP апаратите за сънна апнея влияят на организма ни?Терапията с непрекъснато положително налягане в дихателните пътища (CPAP) често е първият метод за лечение, препоръчван на пациентите, диагностицирани със сънна апнея. Сънната апнея се изразява в повтарящи се паузи в дишането по време на сън. Апаратът CPAP подава въздух в маска, прикрепена към носа или устата и носа, което позволява поддържането на дихателните пътища отворени и предотвратява паузите при дишане.

Съвсем очаквано, хората, на които е предписана терапия с CPAP, се интересуват как се променя тялото им в отговор на лечението. Терапията с CPAP се смята за безопасна и е установено, че осигурява много ползи за здравето, като например по-качествен сън, отслабване на хъркането, по-малко умора през деня и понижаване на кръвното налягане. Разглеждаме по-отблизо как лечението с CPAP влияе върху организма и върху различните аспекти на здравето.

Връзката между използването на CPAP апарат и теглото

По-високото телесно тегло често се свързва с най-разпространения вид сънна апнея, наречена обструктивна сънна апнея (ОСА). Всяко 10% увеличение на теглото е свързано с шест пъти по-висок риск от появата на ОСА. Макар да е ясно, че затлъстяването може да увеличи риска от развитие на ОСА, проучванията показват също, че съществуването на това заболяване може да предизвика напълняване. Поради тази причина някои учени предполагат, че лечението на ОСА с помощта на апарат CPAP може да доведе до намаляване на теглото. Фактическите изследвания на CPAP и теглото обаче дават противоречиви резултати.

Може ли терапията с CPAP да ви помогне да отслабнете?

Въпреки че по-стари изследвания предполагат, че използването на CPAP би могло да помогне на хората да намалят теглото си, по-новите анализи на десетки проучвания показват, че теглото всъщност може да се увеличи, след като човек с ОСА започне лечение с CPAP. Ето защо хората с ОСА, които са с наднормено тегло, не трябва да разчитат само на терапията с CPAP, за да намалят теглото си. Вместо това експертите препоръчват те да продължат да прилагат други стратегии за намаляване на телесното тегло.

Защо терапията с CPAP може да доведе до увеличаване на теглото?

Изследователите не са напълно сигурни защо лечението на ОСА с апарат CPAP може да доведе до увеличаване на теглото. Определянето на начина, по който употребата на CPAP влияе върху теглото, е трудно, тъй като твърде много фактори оказват влияние върху телесното тегло, като диета, физическа активност, хормони и други въздействия на околната среда. Поради тези причини проучването на влиянието на CPAP върху теглото е предизвикателство и изследванията в тази област са ограничени. Все пак експертите предполагат няколко възможни причини за увеличаване на теглото, при хора, които прилагат терапия с CPAP.

Промени в изразходването на енергия: Нелекуваната ОСА може да предизвика увеличаване на консумацията на енергия по време на сън поради ниските нива на кислород или свръхактивната нервна система. Следователно, когато хората с ОСА започнат да използват CPAP, те биха изразходвали по-малко енергия по време на сън. Проучванията също така показват, че след началото на лечението с CPAP основната скорост на метаболизма спада, което означава, че пациентите изгарят по-малко калории в покой. Това може да доведе до увеличаване на теглото при някои хора.

Висока кръвна захар: Изглежда, че увеличаването на теглото след прилагане на CPAP терапия се наблюдава по-често сред хора, които вече са имали проблеми с регулирането на кръвната захар, като например тези с диагностициран диабет. В тези случаи наддаването на тегло след употреба на CPAP може да е свързано с това колко бързо организмът реагира на инсулина - хормон, който регулира кръвната захар и работи за натрупване на телесни мазнини.

Увеличаване на размера на талията при използване на CPAP: Това състояние не е показател за теглото, но въпреки това лекарите обикновено измерват размера на талията, когато искат да установят дали човек има затлъстяване. Някои хора могат да напълнеят в коремната област след употреба на CPAP, но не всички проучвания за употребата му и теглото установяват увеличаване на размера на талията.

Продължителност на използване на апарата CPAP: Промените в теглото могат да зависят от времето, което хората посвещават на използването на CPAP през нощта. Според един анализ увеличаване на теглото се наблюдава само при тези, които са използвали апарата CPAP по-малко от пет часа на нощ. Според друго проучване обаче тези, които използват апарата CPAP повече от четири часа на нощ, са склонни да наддават повече на тегло. Тези противоречиви резултати затрудняват установяването на това дали времето, прекарано с използване на CPAP, наистина оказва влияние върху теглото.

Увеличаване на чистата телесна маса: Други научни изследвания показват, че увеличаването на теглото след използване на CPAP може да се дължи на нарастването на чистата мускулна маса, но не и на телесните мазнини при някои хора.

Какви промени настъпват в тялото при терапия на сънната апнея с CPAP апарат?

Подобрена концентрация

Доказано е, че лечението на ОСА с терапия с CPAP намалява сънливостта през деня и повишава наблюдателността. Дори една нощ употреба на CPAP може да доведе до подобрение на концентрацията на следващия ден.

При някои хора с ОСА може да се наблюдава остатъчна сънливост дори след лечение с CPAP терапия. Хората с най-висок риск от наличие на остатъчна сънливост са тези, които по начало са по-сънливи, младежите, хората, които използват апарата CPAP в продължение на по-малко часове всяка нощ, и тези с депресия.

Намаляване на симптомите на депресия и тревожност

Проучванията показват, че лечението на ОСА с помощта на терапия с CPAP може да намали симптомите на тревожност и депресия, въпреки че тези ефекти са по-слаби при хора, които страдат и от коронарна болест на сърцето. Въпреки че експертите не са категорични за това как точно ОСА влияе върху тревожността и депресията, някои от тях предполагат, че ниските нива на кислород, свързани с ОСА, могат да доведат до промени в мозъка, които засягат настроението. По този начин се обяснява защо терапията с CPAP подобрява психичното здраве при някои хора.

Подобряване на състоянието на сърдечносъдовата система

Проучванията на терапията с CPAP и здравето на сърдечносъдовата система показват противоречиви резултати. При по-ранни изследвания на лица, подложени на лечение с CPAP, не е установена разлика в степента на риска от възникване на сърдечносъдови проблеми, като инсулт или инфаркт. Някои изследователи обаче смятат, че този резултат се дължи на избрания модел на проучването.

Сравнително наскоро анализ на резултатите от пет проучвания установява, че при хората с ОСА използването на апарат CPAP в продължение на поне четири часа на нощ намалява риска от инсулт. Съществуват няколко причини, поради които използването на апарата за непрекъснато положително налягане в дихателните пътища може да намали риска от инсулт при хората,  диагностицирани с обструктивна сънна апнея. Първо, ОСА може да причини колебания в кръвното налягане, ниски нива на кислород и високи нива на въглероден диоксид в кръвта. Всички тези фактори могат да окажат отрицателно въздействие върху притока на кръв в мозъка, но прилагането на лечение с CPAP може да помогне за стабилизирането на тези отклонения и да намали риска от възникване на инсулт.

Експертите предполагат, че ОСА може да допринесе за образуването на натрупвания в артериите, наречени атеросклероза, както и за нередовен сърдечен ритъм, наречен предсърдно мъждене, като и двете нарушения също могат да допринесат за възникването на инсулт. Поради тази причина лечението на тези рискови фактори, свързани с ОСА, с помощта на CPAP може да помогне за предотвратяване на случаи на инсулт.

Понижаване на кръвното налягане

Хората с обструктивна сънна апнея са изправени пред повишен риск от високо кръвно налягане. Проучванията показват, че лечението на заболяването с помощта на CPAP намалява кръвното налягане средно с 2 до 3 mm Hg. Подобрение на кръвното налягане може да се наблюдава само при лицата, които използват апарат CPAP поне четири часа на нощ. Намаляването на високото кръвно налягане може да понижи риска от сърдечносъдови инциденти като инфаркт и инсулт.

Интересно е, че при някои хора терапията с CPAP може да има по-голяма полза, отколкото при други. Например тези, които страдат от високо кръвно налягане, което се задържа въпреки употребата на медикаменти, могат да постигнат по-значими резултати от използването на CPAP. Изследванията показват също, че употребата на CPAP от афроамериканци, имащи проблеми с кръвното налягане, е от изключително значение за подобряване на общото им състояние.

Въпреки че апаратът за непрекъснато положително налягане в дихателните пътища може да помогне за намаляване на кръвното налягане, важно е лицата да продължат да спазват и останалите препоръки относно контрола на състоянието им. Причината за това е, че лекарствата и мерките, които се прилагат по отношение на начина на живот, продължават да играят важна роля за регулирането на кръвното налягане.

Намаляване на риска от появата и степента на изразеност на сърдечната недостатъчност

Както обструктивната сънна апнея, така и по-рядко срещаният вид сънна апнея, наречен централна сънна апнея, често се преплитат със сърдечна недостатъчност. Като цяло, ОСА допринася за развитието на сърдечна недостатъчност, докато централната сънна апнея се развива след появата на това състояние.

Изследванията показват, че лечението на сънната апнея с помощта на CPAP терапия помага за подобряване на сърдечната дисфункция, характерна за сърдечната недостатъчност. Лечението с CPAP може да допринесе за предотвратяване на симптомите на сърдечна недостатъчност благодарение на начина, по който въздейства върху лявата камера на сърцето, както и чрез промяна на активността на нервната система, която влияе върху кръвното налягане и сърдечната честота.

Намаляване на главоболието

ОСА може да предизвика събуждане със сутрешно главоболие, но експертите не са напълно сигурни защо това се случва. Установено е, че лечението на ОСА с помощта на CPAP намалява случаите на сутрешно главоболие и главоболието през оснаталата част от денонощието.

Когато става въпрос за главоболие, за някои хора терапията с CPAP може да е по-полезна отколкото за други. Така например се оказва, че мъжете получават по-голямо облекчение на главоболието от терапията с CPAP, отколкото жените.

Намаляване на симптомите на диабета

Експертите подозират, че лечението на ОСА с CPAP може да подобри контрола на кръвната захар, но проучванията в тази област са все така противоречиви.

Инсулиновата резистентност включва намаляване на чувствителността на организма към инсулина - хормон, който помага за регулиране на кръвната захар. Хората, които имат инсулинова резистентност, могат да развият диабет или да преживеят разстройството по-тежко. Някои, но не всички проучвания показват, че лечението с CPAP при ОСА може да намали инсулиновата резистентност. Поради това са необходими допълнителни изследвания.

При някои хора с диабет се наблюдават проблеми със зрението, като цветна слепота или оток на макулата. Проучванията показват, че CPAP може да доведе до намаляване на тези усложнения при хората, страдащи от диабет. Според едно проучване, разглеждащо конкретен случай, при който терапията с CPAP е била съчетана с намаляване на теглото, зеленият оттенък, който мъж с диабет е започнал да вижда над цялото си зрително поле, е бил успешно преодолян. В друго проучване обаче, проведено сред хора с ОСА, диабет тип 2 и макулен оток, лечението с CPAP не е довело до подобряване на зрението.

Понижаване на броя на случаите на репродуктивни проблеми при мъжете

Макар че все още съществуват твърде малко проучвания по тази тема, мъжете с ОСА могат да бъдат изправени пред по-голям риск от стерилитет, както е доказано от голямо изследване, проведено в Тайван.

ОСА може да играе роля в развитието на стерилността по множество начини, като например промени в нивата на хормоните, натрупване на кислородсъдържащи токсини, инсулинова резистентност и еректилна дисфункция. Необходими са още изследвания, но проучванията вече показват, че CPAP и други методи за лечение на ОСА могат да помогнат за намаляване на риска от стерилитет при мъжете.

Здравословна бременност

Сънната апнея често възниква по време на бременност и с напредването ѝ се влошава. Експертите предполагат, че лечението на сънна апнея с CPAP може да допринесе за подобряване на здравето на плода.

Бременните, които са страдали от сънна апнея преди бременността и вече се лекуват с CPAP терапия, вероятно ще трябва да коригират въздушното налягане на апарата си по време на и след бременността, тъй като тя може да влоши интензивността на ОСА.

Какво да предприемете, ако смятате, че страдате от сънна апнея?

Ако изпитвате симптоми на сънна апнея, добре е да се консултирате с лекар. Хората със сънна апнея често се чувстват уморени през деня, събуждат се със сухота в устата или главоболие, а партньорите им казват, че хъркат, задъхват се или спират да дишат по време на сън.

Вашият лекар ще ви попита за възможните рискови фактори и симптомите, които проявявате, за да определи дали трябва да се подложите на изследване на съня. Ако в крайна сметка ви бъде поставена диагноза за определен вид сънна апнея, медицинското лице може да ви предложи лечение с помощта на апарат за непрекъснато положително налягане в дихателните пътища - най-често предписваното лечение на това заболяване.