header-banner

Каква е връзката между диабета и сънната апнеяДиабетът и сънната апнея са тясно свързани помежду си. Клинични изследвания показват, че при 48% от хората, диагностицирани с диабет тип 2, е установена и сънна апнея. Още по-поразително е, че според учените 86% от пациентите със затлъстяване и диабет тип 2 страдат и от сънна апнея.

Въпреки че тези статистически данни не доказват непременно, че диабетът причинява сънна апнея (или обратното), ясно е, че тук има реална взаимовръзка, която медицинската общност изследва от десетилетия. Това също така означава, че ако сте диагностицирани с диабет тип 2, е добре да се замислите дали да не обърнете специално внимание на рисковите фактори за развитие на сънна апнея.

Въз основа на настоящите данни специалистите трябва да обърнат внимание на риска от ОСА (обструктивна сънна апнея) при пациенти с диабет тип 2 и, обратно, да оценят наличието на диабет тип 2 при пациенти с ОСА.

Диабет и сънна апнея - взаимосвързаност

Разбира се, въпреки многобройните публикувани научни статии за връзката между сънната апнея и диабета - а те са много - изследователите все още не са сигурни какво точно причинява тази зависимост. И не е доказано по конкретен начин дали едното състояние пряко предизвиква другото.

Проучвания се опитват да установят дали съществува “независима връзка" между диабет тип 2 и нарушенията в дишането по време на сън. Търсенето на "независима връзка" означава, че изследователите са се надявали да открият тайната зад взаимодействието между сънната апнея и диабета и защо толкова много хора страдат и от двете заболявания.

За съжаление, тези проучвания не са били убедителни и истинският източник на връзката между сънната апнея и диабета остава неизвестен. Въпреки това комбинираните данни от популационни и клинични проучвания показват, че съществува независима свързаност между ОСА и диабет тип 2, което подчертава важността на разглеждането на всяко от тези две заболявания, ако страдате дори само от едно от тях.

Диабет и сънна апнея - информираност и превенция

Не можем да кажем, че ако страдате от сънна апнея, ще се разболеете от диабет, или обратното. Но при връзката на тези две състояния е разумно да се предположи, че в случай че страдате от едно от тях, вероятността да развиете другото се увеличава.

Следователно трябва да обърнете особено внимание на рисковите фактори за диабет, ако страдате от сънна апнея, и да се уверите, че правите всичко възможно, за да си осигурите здравословен сън, ако сте диабетик.

Дори здравните специалисти търсят тази връзка. Медицинските организации настоятелно препоръчват на здравните специалисти, работещи както в областта на диабет тип 2, така и в областта на сънната апнея, да възприемат клинични практики, за да гарантират, че пациент, който съобщава за едното състояние, е насочен към превенция и на другото.